Zumi.fi Support Portal

Tämän tukiportaalin kautta voit luoda tikettejä sekä tilauksia seuraaville palveluille:
jouluvalo.net
valoCS.fi
zumi.fi

Kiireellisissä tapauksissa suosittelemme olemaan yhteydessä Facebookin Messengerin kautta (vain peli- taikka puhepalveluihin liittyvät tapaukset). Linkki löytyy tämän sivun oikeasta kulmasta.

Yhteydenottolomakkeet sekä sähköpostit ovat nyt keskitetty samaan paikkaan!


English:

Via this support portal you can create tickets and orders for following service providers:
jouluvalo.net
valoCS.fi
zumi.fi

For urgent support, we suggest you to contact us via Facebook Messenger (only for game or voice related services). You can find the link in the right corner.

All contact forms and email addresses are now in the same place!